Jsi tady: Domů » Firma » Odštěpný závod jako samostatně fungující pobočka

Odštěpný závod jako samostatně fungující pobočka

Ptáte se, co to ten odštěpný závod vlastně je? Je to samostatně fungující pobočka zahraniční společnosti zřízena v jiné zemi, součást společnosti v jiném státě než je stát sídla mateřské společnosti. Odštěpný závod je vlastně novým pojmenováním „organizační složky“ zahraniční společnosti.

Kvalita je nejlepší business plán

Odštěpný závod bez samostatné právní subjektivity

Odštěpný závod jako pobočka se podřizuje zakládající mateřské společnosti, nemá samostatnou právní subjektivitu a je tedy jen jakýmsi zástupcem mateřské společnosti v dané zemi. Odštěpný závod umožňuje zahraniční mateřské společnosti podnikat v jiném státě, aniž bylo třeba založit novou samostatnou společnost. Při zakládání nové společnosti v zahraničí je úspornějším variantou zřízení odštěpného závodu jako pobočky. Do obchodního rejstříku se zapíše odštěpný závod a jeho název se shoduje s názvem mateřské zahraniční společnosti s tím rozdílem, že obsahuje dodatek „odštěpný závod“.

Založení odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

K zřízení odštěpného závodu potřebujete dokumentaci mateřské společnosti, která svou formou a obsahem odpovídá legislativě státu, v němž je zřízena tato pobočka. Odštěpný závod zahraničního podniku vzniká zapsáním do obchodního rejstříku, musí mít vlastní sídlo a vlastní IČO. Pobočka si vede samostatné účetnictví podle předpisů státu, v němž je zřízena. Odštěpný závod zahraniční společnosti má práva a povinnosti jako tuzemská firma. Založení této pobočky je jednodušší v tom, že při jejím zakládání nepotřebujete vložit základní kapitál jako při zakládání kapitálových obchodních společností.

Odštěpný závod vám může ušetřit peníze

Z organizačních složek odštěpné závody

Postupem času, se zaváděním zákona o obchodních korporacích přišly změny, které se dotýkají problematiky odštěpných závodů. V praxi to vypadá tak, že bývalé organizační složky se stávají automaticky odštěpnými závody. Takovou pobočku musíte zapsat do obchodního rejstříku – obnáší to podání návrhu na rejstříkový soud a zaplacení příslušného poplatku, ale nakonec vás její založení vyjde časově i finančně mnohem výhodnější než celá nová společnost. Obrovskou výhodou je i to, že odštěpný závod má stejný název jako mateřská společnost. Verim že jsme vám přiblížili fungování odštěpného závodu.

Napsat komentář