Jsi tady: Domů » Bydlení a zahrada » Každý zahrádkář to má, ale jinak se to jmenuje. Co je to?

Každý zahrádkář to má, ale jinak se to jmenuje. Co je to?

záhradkář

Vaši letní zahradu si upravte k vaší spokojenosti

Snad každý zahrádkář má ve své zahradě místo, kam v průběhu roka sváží zelený odpad. Zahrádkáři si na takové místo obvykle vyhradí prostor někde v rohu zahrady, které nemusí být ani nikterak označené nebo ohraničené. Zeleného odpadu je veliké množství, hlavně posekané trávy a občas i nedobře usušeného sena. Na toto místo se mohou dále svážet i opadané listy ze stromů, ořezané větvičky z keřů či stromů nebo odpad z kuchyně.

My zahrádkáři takovému místu říkáme různě. Nejčastěji se však nazývá kompost, odpad, hnůj, hnojiště nebo jednoduše jenom „hromada“. Je to však velmi důležité místo, kde může za určitých okolností a důkladné péče vzniknout vzácný substrát, pro který se čím dál tím častěji začíná používat označení „organická hmota“.

Organická hmota – co to vlastně je?

Termínem nebo výrazem „organická hmota“ se často vyjadřuje široká škála věcí nebo procesů. Proto se mnohdy stává, že je tento výraz nesprávně zaměněn s výrazy jemu podobnými – například organické zahradničení a podobě. Jedná se o tak rozmanitý pojem, že s jeho vysvětlením mají problémy dokonce i zkušení zahrádkáři.

První část slova – organický – znamená, že se jedná o něco, co pochází z přírody, tudíž je to pro přírodu nezávadné. V chemii se tímto termínem označuje uhlík obsahující sloučeniny odvozené od živých věcí. Organický však rovněž může znamenat i jednotu věcí a rozhodnutí. Co se zahradnictví týče, tak zde je tento pojem nejčastěji uváděn ve spojení organické zahradnictví. Jedná se o takový druh zahradnictví, kdy jsou používány pouze materiály pocházející nebo vyrábějící se ze živých věcí.

Organická hmota v půdě zahrádkáře

záhradkář

Organická hmota a přírodní hnojiva ve vaší půdě

Původní přirozená přítomnost organické hmoty je ve většině půd dost chudá. Zahrádkář jí proto pravidelně dodává tuto důležitou substanci plnou živin. A to buď ve formě klasického maštalního hnoje, různých kompostů (zahradní a zelený odpad) nebo i mnohých dalších materiálů přidávaných do půdy. Všechny takové materiály, které jsou na bázi přírodních materiálů, se často souhrnně označují jako organická hmota.

Samotný termín organická hmota se tedy používá pro hmotu přítomnou přímo v půdě (půdní organická hmota) a rovněž pro různá živočišná hnojiva, komposty a jiné organické materiály přidávané do půdy. V zájmu zahrádkáře by tedy jednoznačně mělo být to, aby měl ve své půdě co nejvíce takové organické hmoty.

Hnojiva jsou obecně materiály, které obsahují větší koncentraci základních živin, než jakou dokážou nabídnout komposty nebo maštalní hnoje. Rozeznáváme hnojiva dvou typů. Tím prvním typem hnojiva je hnojivo chemické a druhým typem jsou organická hnojiva, která jsou tvořeny složkami, které byly živými věcmi nebo přímo s takovými věcmi souvisí, jako například jateční odpady, polnohospodářský odpad, odpad ze zpracování ryb, mořské řasy a podobně. Tento typ hnojiva je sice přírodní, ale oproti druhému typu hnojiva neobsahuje tolik živin. Ovšem k tvorbě živin dochází i přirozeným hnitím hnojiva v půdě. Organická hmota je charakteristická tím, že k úniku živin dochází pomalu a postupně. Výrazně se tedy doporučují hnojiva organická, protože při jejich používání vypěstujete zdravější plodiny s vyšší nutriční hodnotou.

Napsat komentář